Vestibulodyni, vaginism – vad är det?


Diagnoser

Dyspareuni

Dyspareuni betyder att man har återkommande eller ständig smärta vid samlagssmärta. Samlagssmärtan kan vara en djup samlagssmärta eller en mer ytlig smärta, vid slidmynningen. Den djupa smärta upplevs ofta inne i magen medan den ytliga smärtan känns vid slidmynningen. Samlagssmärtan kan ha många olika orsaker.

Det är vanligt att unga kvinnor har samlagssmärta. Nästan hälften av flickor/kvinnor på ungdomsmottagningar har haft smärta vid samlag senaste månaden.


Vestibulodyni

Vestibulodyni innebär att man har en ytlig smärta vid beröring av slidmynningen.

Vestibulodyni drabbar främst yngre kvinnor, mellan 20-30 år. Det är svårt att veta hur många som har vestibulodyni, eftersom inte alls söker för det.

Tidigare tänkte man att smärtan berodde på en inflammation och man kallade besvären för vestibulit. Vestibulit betyder att det är en inflammation vid slidmynningen. Idag anser man att det mer handlar om en smärtdiagnos och man har ändrat namnet till vestibulodyni, som betyder att man har smärta vid slidmynningen.


Diagnosen

För att ha diagnosen vestibulodyni måste man ha smärta vid vaginal penetration eller försök till penetration och en kraftig smärta vid tryck eller beröring av slidmynningen. Smärtan ska ha funnits i minst 6 månader.

Man brukar dela in vestibulodyni i två undergrupper;

  • Primär vestibulodyni, vilket innebär att man alltid har haft ont vid penetration/försök till penetration. Det har aldrig gått att föra in något i slidan.

  • Sekundär vestibulodyni som innebär att det har gått bra att föra in något i slidan tidigare, man har varit besvärsfri. Att det sedan ha hänt något som gjort att smärtan har uppkommit.

Det är vanligast att man har en sekundär vestibulodyni.


Orsak

Orsaken till vestibulodyni beror ofta på flera kombinerade faktorer. Slidmynningens slemhinna i kan vara skör eller irriterad, bäckenbottenmusklerna kan vara spända och kroppens nervsystem kan vara överkänsligt.

Det är vanligt att besvären startar i samband med att man haft upprepade svampinfektioner under en period då man samtidigt haft en stressig period i livet. Om man dessutom är en person som har lätt för att fundera, grubbla och få ångest ökar risken att man får vestibulodyni.

För en del kvinnor kan p-piller orsaka att man får vestibulodyni.


Besvärsbild

Smärtan är ofta en svidande, brännande och mycket intensiv smärta vid beröring/penetration vid ingången till slidan. Smärtan upplevs oftast i den bakre delen av slidöppningen och området kan vara rodnat. Det kan göra ont vid samlag, vid införande av tampong eller menskopp, och/eller vid gynekologiska undersökningar.

Röda prickarna = Smärtande område

Smärtan kommer ofta direkt vid beröringen/penetrationen och kan sitta i upp till flera dagar. En del kan uppleva smärta när man har vissa kläder, rider eller cyklar och några kan uppleva en konstant smärta i underlivet.

Det är vanligt att man ofrivilligt spänner bäckenbottenmusklerna när man har vestibulodyni (se vaginism).

Många som får vestibulodyni har även spända käkar, besvär med magen, huvudvärk, ångest och/eller depression.


Vaginism

Vaginism är mycket vanligt. Vaginism betyder att man har en ofrivillig spasm i bäckenbottenmuskulaturen vid försök till penetration. Sannolikt är det en reflexmässig försvarsreaktion i muskulaturen. Reaktionen förstärks om man utsätter kroppen för aktiviteter som förknippas med rädsla eller smärta, tex samlag eller införande av tampong.

Kroppen vill skydda oss och spänner sig om den tror att den ska utsättas för fara. Kroppen minns tidigare upplevelser som smärta och den reagerar även med att spänna sig om man känner sig rädd för något. Spänningen i musklerna gör att det känns trångt och gör ont vid försök till penetration, vilket gör att man spänner sig ännu mer, får mer ont, spänner sig mer osv.

Spända muskler medför alltid försämrad blodcirkulation. Spända muskler och dålig blodcirkluation gör att man får ökad smärta i området.

De som har vaginism är ofta inte medvetna om att man spänner sig. Det syns inte utanpå och det är svårt att själv undersöka om man är spänd.

Vaginism kan vara:

  • Primär vaginism, dvs att det alltid varit spänt och trångt

  • Sekundär vaginism, dvs musklerna har tidigare kunna vara avspända och det har gått att föra in något i slidan

Din integritet

Vi på denna websida använder cookies.


Genom att använda våran hemsida godkänner du detta

Acceptera